Laden...

LODDER ALS ADVISEUR

De carrière gestart in de auditpraktijk bij de big-4. Na  10 jaar de ins- en outs op het auditgebied te hebben ondervonden, nieuwe uitdagingen gezocht om me verder te ontwikkelen & onderscheiden.

Hiertoe allereerst een (theoretische) basis gelegd als Register Accountant (Vrije Universiteit te Amsterdam), Accountant Administratieconsulent (Markus Verbeek Preahep te Zwolle) en verdere specialisaties als Business Valuator en InFinance (Tiasnimbas te Tilburg).

In de praktijk heeft dit zijn uitwerking gekregen in de specialisatie in interne controle systemen, risk-management, (her)structurering, fusie & overnames en de advisering op het gebied van financieringen. In het internationale netwerk Ecovis wordt een actieve rol vervult als beleidsbepaler bij uniformering van de internationale wet- en regelgeving en de naleving ervan binnen de aangesloten kantoren. De meeste van de klanten opereren eveneens internationaal. 
De ontwikkeling van de eigen organisatie in zijn geheel gaat aan het hart, evenals het kwaliteitsbehoud binnen de branche. Op verschillende manieren wordt hieraan een actieve bijdrage geleverd. Extern bij de post-HBO opleiding Saxion/Markus Verbeek Preahep, bij TSM Universiteit van Twente, Incitare en als inleider van seminars (onder meer Kamer van Koophandel). Intern binnen Lodder & Co bijdragen aan de verdere ontwikkeling van kennis en het verzorgen van cursussen.

Hoe verloopt dat nu in de praktijk? Lees mijn artikelen hierover.

Lees bijbehorende artikelen

Een ieder van ons heeft een verslaving ontwikkeld voor informatieporno. We worden constant geprikkeld door...

Het zal maar gebeuren dat een voorbijganger zakelijke stukken van je op straat vindt en...
De zoekoptie is LinkedIn is gewijzigd, waardoor jouw zichtbaarheid en de mate waarin je...
crowdfundingplatvorm 2.0. – het nieuwe ondernemen  ...
Gebleken is dat aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard door een notaris in het...
Geschillen tussen aandeelhouders worden veelal veroorzaakt als sprake is van ziekte, ...
Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is...
Crowdfunding voor het realiseren van projecten werkt! Ondernemers evenals investeerders nemen...
Een potentiële dreiging van boetes en reputatieschade is bij veel ondernemers...

De bankier was na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden. Middels...

Snel verdiend! Veelal is een directeur bij zijn personal holding in dienst. Mocht sprake...
Een opdracht die overeenkomstig afspraken (of beter nog verwachtingen overtreffend)...
Het zal je maar gebeuren dat één van je werknemers fraudeert met je zakelijke...
Een getalletje verkeerd ingetikt of het nu gaat om het bedrag of het bankrekeningnummer*;...
Altijd vervelend als je klanten niet tijdig betalen. Belangrijk is op welke formele wijze je...
Handelt een accountant naar jouw mening in strijd met de wet- en regelgeving? Dan is de...
Ikea maakt nu ook gebruik van een Nederlandse Holding structuur voor belastingontwijking. Een...
Een vennootschap onder firma (vof) biedt naast enig fiscaal voordeel (tot een bepaalde...
Het verkrijgen van passende leningsvoorwaarden kan gecompliceerd zijn. Eén...
Opstellen: samenwerkingsovereenkomsten (zowel binnen- als buitenland)...
De regels voor de BV worden per 1 oktober 2012 vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging biedt...
Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende...
Werknemer met arbeidscontract voor onbepaalde tijd past niet in het team. Op...
Dit kan onder voorwaarden worden bereikt door een bepaald deel van de in een B.V.-vorm...
Creatieve innoverende ondernemers maken nog (te) weinig gebruik van de mogelijkheid om 5%...
Onder het mom van “voorkomen is beter dan genezen” wordt in de huwelijkse...
Juridische fusie van Belgische vennootschap met Nederlandse vennootschap. Aandachtspunten:...
Oprichting van een vennootschap in China. Aandachtspunten: verschillende regio’s in...
In de praktijk loont het zich vaak om een salary split toe te passen. Bijvoorbeeld: werknemer...
Door een cliënt van ons worden ondernemingen gekocht in België, waarbij de...
Bij diverse cliënten winstdeling personeel en flexibele beloning geïntroduceerd,...
In veel situatie wordt eerst de onderneming overgedragen aan een kind en op termijn het...
Let op bij aankoop van onderneming (aandelentransactie) dat er voorwaarden zijn verbonden aan...
Denk bij verbreking van fiscale eenheden aan sanctiebepaling in de wet vennootschapsbelasting...
Optimalisatie van belastingheffing door herziening testamenten en schenkingen bij leven....
Indien ouders de onderneming (lees: aandelen in een werk B.V.) aan de kinderen willen...
Als gevolg van tegenvallende marktomstandigheden in 2011 wordt de onderneming gereorganiseerd...
Erfgenamen van auteursrechthebbenden claimen schadevergoeding wegens onrechtmatig gebruik en...
Onderneming met minderheidsaandeelhouder met verplichte sociale verzekering.  De wens...
De productie knowhow bij onze cliënt wordt voor een deel opgebouwd in Polen, waarbij de...
Een cliënt van ons richt een Duitse dochtervennootschap op, die met behulp van een...
In kader van een overname een eenduidige regeling tot stand gebracht betreffende het...
Advies over de benodigde  periodieke managementinformatie bij een autoverhuur, -lease,...
Een onderneming is opgericht die zich ten doel stelt om software te ontwikkelen voor een...
Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende...
Ondersteuning van een Autobedrijf in de vorm van een due diligence onderzoek, bij de...
De koop van aandelen bij een opvolging van het familiebedrijf door de zoon in plaats van...
Begeleiding en ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenprognose (winst- en...
In de overeenkomst tot samenwerking is de joint venture tussen partijen geregeld, hetgeen...
Cliënt heeft zelfstandig het interne productieproces (softwareproductie) onderzocht en...
Bij de verwerving door middel van een Management Buy Out (MBO) door de zittende directie van...
Ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in Elektrotechniek), in...
Als gevolg van de omvang van de koopprijs is een ingewikkelde financieringsregeling...
Begeleiding en advisering inzake afhandeling van de gevolgen van een brand in de fabriek van...
Het kopen van een groot aantal ondernemingen door middel van activatransactie met garanties...
Begeleiding en ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in...
Ondernemer binnen het netwerk Lodder & Co . Vader, At Lodder, heeft de...
De carrière gestart in de auditpraktijk bij de big-4. Na  10 jaar...
Iedereen die zich vragen stelt die verder en dieper gaan dan in...
De rust die door velen niet kan worden opgebracht wordt hier gecombineerd met...
"Niet echt een sportman" al zeg ik zelf, maar "ik geef mij ook niet snel...
Ook in deze meerdere, namelijk vijf verschillende, type mannen te...
Denken in termen van kansen en niet van problemen. Denken waarbij je kijkt...